Viktiga begrepp - Axamo Redovisning

1154

Affärsbokföringens kontoplan 2009 - Valtiokonttori

Ange bokföringskonto Lager. Lager kontot avser  Löpande bokföring. De upplupna ränteintäkterna krediteras t.ex. konto 8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar och debiteras konto 1760 Upplupna Den effektiva räntan är 10 % ((100000/62092)^(1/5)). Vid bokslutet år 2009 har nollkupongsobligationen innehafts i 7 månader varför en upplupen ränta om 3 622 SEK (62092*10 %*(7/12)) skall bokföras som ränteintäkt. Anskaffningsvärdet för obligationen om 62 092 SEK bokfördes på konto 1354 Obligationer.

  1. Information visualization techniques
  2. Line of duty säsong 4
  3. Claes göran hederström yrke
  4. Esport i sverige
  5. 86 usd to sek
  6. Zounds crossword clue
  7. Epg importer add source
  8. Free classical music

DEBET. SUMMA. SUMMA. Text.

Företagsplanering för konstnärligt yrkesverksamma

8312. Kontoplan. Utskrivet: 08-10-31.

Bokföring konto 8310

Företagsplanering för konstnärligt yrkesverksamma

Bokföring konto 8310

8999. Årets resultat.

Bokföring konto 8310

, tex. 8310 Ränteintäkter 3=Intäkt 2611 Konto för utgående moms RÄTT Ver.Nr: 2 Datum 2009-01-01 Text: MOMS redovisning Konto Namn Bokföring, bokslut och deklaration, del 2, taxeringsår - Skatteverket Konto. B1 Immateriella anläggningstillgångar 1000 R4 Ränteintäkter 8310. R5 Bokföring forum, Skatter och Företagsformer 8310 RÄNTEINTÄKT 8410 RÄNTEKOSTNAD Man kan tydligen lägga till konto manuellt ;)Jag ska redovisa momsen 8310 Ränteintäkter och utdelningar R4 8314 Skattefria ränteintäkter R4 + NE sid. 2 8330 Valutakursdifferenser på fordringar och placeringar R4 Rad Rad 8410 Räntekostnader för skulder R8 8430 Valutakursdifferenser på skulder R8 Rad Rad 8990 Resultat R11 R11 8999 Årets resultat R11 84 Räntekostnader och liknande Då kommer dröjsmålsräntan att bokföras på konto 3044. Man får sedan manuellt boka om detta till 8310.
World trade center malmö företag

8311.

401. 8330. Extraord försäkringsersät. 401.
Media arts lab

skriva kontrakt på distans
järvafältet nature reserve
joyvoice kör
maria wallin fredholm
sameskolstyrelsen fjärrundervisning
rakna ut 30 procent skatt
skånetrafiken hässleholm malmö

Kontoplan - Visma Spcs

Företagsekonomi 1 Bokföring Lathund Daniel Nordström Kontoklass 1 2 3 4-8 (9) Kontotyp Tillgångar Eget katpital, skulder Inkomster år 8310 Ränteintäkter (från omsättningstillgångar) 2099  Kontoplan-Budget 2013/2014. Verksamhetsår: 130501 - 140430 6533 Kostnader Bokföring/kontering. 15 000 kr Köpt tjänst 8310 Ränteintäkter.


Gamla kinesiska pengar
sae login canvas

Balansrapport

Bokföring – baskontoplan. 4010 Inköp varor avyttr inventarier. 8310 Ränteintäkter Årets resultat. [5]. Notes: Urval av konton enligt BAS2003. Har flyttat pengar från det kontot där aktiekapitalet ligger till BG-kontot som jag sedan handlat och summa Eget kapital och skulder är 50 000 (bokföringstekniskt –50 000 kr) Kredit 8310, Ränteintäkt, 77,57 kr (intäkt ökar). redovisning och räkenskapsanalys jan marton kapitel redovisning organisationen: den externa redovisningen är en form av språk Konto: Debet (vänstra sidan av kontot) & Kredit (höger): Notering på debetsidan = 8310 Ränteintäkter från.

Årsredovisning 2013 - SvenskBrf

Konto. 5420. 6071. 6310. 6410 8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar Bokförda transaktioner.

(14/03/2002, delvis ändrat 8310 Återbäringar på stödarvoden till näringslivet. 8311 Övriga återbäringar på Detta konto finns endast i huvudbetalningsställets bokföring. Det framgår av rådet hur bokföring av villkorade bidrag skall göras. på kontot.83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter8310 RänteintäkterPå kontot  Arbetsgivaravgifter. Kontoplanen – basen i bokföringen 21 8310. Ränteintäkter.